Friday, 7 August 2020

ปลดล็อคประเทศ! "เทพไท"ชงรัฐบาลเจ้าภาพแก้รธน.ตามผลศึกษากมธ.ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป.เสนอ รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ แก้รัฐธรรมนูญ ตามผลการศึกษาของ กมธ. เพื่อปลดล็อคประเทศ