Saturday, 19 September 2020

สำนักนายกฯเผยแพร่ประกาศ “นฤมล” ลาออกโฆษกรัฐบาล – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


สำนักนายกฯเผยแพร่ประกาศ “นฤมล” ลาออกโฆษกรัฐบาล

วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 16:48 น.

สำนักนายกฯ เผยแพร่ประกาศ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” สิ้นสุดตำแหน่งโฆษกรัฐบาล มีผลตั้งแต่ 30 ก.ค. หลังมีชื่อนั่งรมช.แรงงานคนใหม่

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 สำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง โดยมีข้อความระบุว่า ด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของนางนฤมล จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่า นางนฤมล จะดำรงตำแหน่ง รมช.แรงงานในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์