Saturday, 19 September 2020

"เทพไท"น้อมรับหยุดปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรธน.ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้”เทพไท เสนพงศ์”หยุดปฎิบัติหน้าที่ส.ส.หลังกกต.ส่งเรื่องให้วินิจฉัยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.