Saturday, 19 September 2020

กรมศุลจับไวน์นำเข้าหนีภาษี18ล้านบาท – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


กรมศุลจับไวน์นำเข้าหนีภาษี18ล้านบาท

วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 15:29 น.

กรมศุลกากรจับไวน์ต่างประเทศ ลักลอบนำเข้ามูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้จับกุมไวน์ต่างประเทศ ลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 980 ลัง มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากร ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามเคลื่อนที่เร็ว และ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ได้ตรวจค้นรถกระบะจำนวน 2 คัน คันที่ 1 บริเวณริมถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คันที่ 2 บริเวณริมถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และโกดังแห่งหนึ่ง บริเวณเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจค้นพบสินค้าประเภทไวน์เมืองกำเนิดต่างประเทศหลายชนิด จำนวน 980 ลัง ไม่มีอากรแสตมป์ที่แสดงถึงหลักฐานการเสียภาษีอย่างถูกต้องติดอยู่ที่ตัวสินค้า และไม่มีเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้นแต่อย่างใด จึงได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมรถและผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวว่า ไวน์ทั้งหมดเป็นของลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ถือเป็นสิ่งอันพึงต้องริบ อันเป็นความผิดตามมาตรา 242 – 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงได้ยึดไวน์ทั้งหมดเป็นของกลาง นำส่งกรมศุลกากร คลองเตย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ราคาสินค้ารวมภาษีโดยประมาณ 18 ล้านบาท