Saturday, 19 September 2020

ข้อมูลเท็จ!! นิด้าแจง ไม่เคยทำโพล “บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯต่อไปอีก20ปี” – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ข้อมูลเท็จ!! นิด้าแจง ไม่เคยทำโพล “บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯต่อไปอีก20ปี”

วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 07:16 น.

นิด้าโพล แจง ไม่เคยทำผลสำรวจ “บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯต่อไปอีก20ปี” ชี้ข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ออกเอกสารชี้แจงว่า ตามที่มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความอ้างถึงผลสำรวจ“บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯต่อไปอีก20ปี”ว่ามาจากการสำรวจของ “นิด้าโพล” และมีการแชร์กันอย่างกว้างขวางนั้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ขอชี้แจงว่า ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก “นิด้าโพล” ไม่เคยทำการสำรวจในหัวข้อดังกล่าว