Monday, 3 August 2020

ทองคำ 2 ก.ค.ลดลง 150 บาท


ทองคำ 2 ก.ค.ลดลง 150 บาท

วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:34 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท แท่งขาย26,000รูปพรรณ 26,500บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 2 ก.ค. 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ25,900 ขายออกบาทละ26,000 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,438.48ขายออกบาทละ26,500 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 1 ก.ค.