Saturday, 19 September 2020

ออมสินเร่งเข็นสินเชื่อฉุกเฉิน2หมื่นล้าน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


ออมสินเร่งเข็นสินเชื่อฉุกเฉิน2หมื่นล้าน

วันที่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 16:39 น.

ธนาคารออมสิน เร่งผ่อนปรนเงื่อนไขกู้ฉุกเฉินได้รับผลกระทบโควิด-19 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท หลังตกเกณฑ์ไม่ได้สินเชื่อจำนวนมาก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินจะเร่งดูแลกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบในโครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบวงเงินสินเชื่อ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาจะมีผู้สนใจยื่นขอสินเชื่อเต็มวงเงินอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม แต่เมื่อธนาคารได้พิจารณาการขอสินเชื่อแล้ว ปรากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS ทำให้มีผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวอีกมาก ซึ่งธนาคารต้องเร่งเก็บตกกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด

“การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นกู้ไว้รัดกุม ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง เช่น กลุ่มแม่ค้าหาบเร่ กลุ่มลูกจ้างที่ตกงาน ไม่ผ่านการอนุมัตสินเชื่อ ดังนั้น ธนาคารจึงมาทบทวนหลักเกณฑ์ว่าสามารถจะผ่อนปรนเงื่อนไขใดได้บ้าง เพื่อไม่ให้ขัดกับมติ ครม.ให้ลูกค้าสามารถได้รับสินเชื่ออย่างทั่วถึงมากที่สุด”นายวิทัย กล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องอีกครั้ง ให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยยังใช้วงเงินเดิม 2 หมื่นล้านบาท ที่ยังเหลืออยู่ ไม่ได้เป็นการเปิดวงเงินเพิ่มขึ้นใหม่ ให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ธนาคารออมสินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยประชาชนด้วยสินเชื่อนี้จะเป็นการบรรเทาผลกระทบลงได้บ้างเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่เดือดร้อนของประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2563 นี้

นายวิทัย กล่าวว่า ในส่วนของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) 1 แสนล้านบาท ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถเข้าถึงซอฟทืโลน 5 แสนล้านบาท จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะนี้ ยังไม่มีการนำเสนอเข้า ครม.เห็นชอบ เพราะต้องรอเสนอให้ รมว.คลัง คนใหม่พิจารณาก่อน โดยคาดว่าเรื่องดังกล่าว กระทรวงการคลัง จะเร่งผลักดันโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวนมาก